עמוד:174

( ץ הסר - קשת . ^ ס ) { פעולה המסירה קשת מצומת x לצומת y בגרף G הגרף G מאותחל . . 0 < x , y < n קיימת קשת מצומת x לצומת ו * } ( 1 ) G [ x , v ] < - 0 הסר-קשת-משיקללת ( G , x , y ) } פעולה המסירה קשת מצומת x לצומת y בגרף , G ומחזירה את משקלה . w מהטיפוס שלם . הגרף G מאותחל . ן / . 0 < x , y < קיימת קשת מצומת x לצומת ( . y G [ x , y ] ( 1 ) G [ x , v ] ^ - 0 ( 2 ) ' 1 Tnn ( 3 ) צמתים-סמוכים ? ( G , x , v ) ) פעולה המחזירה DN TRUE צומת y סמוך לצומת \ בגרף - FALSE-1 , G אחרת . הגרף G מאותחל . [ . 0 < x , y < n ( 1 ) החזר G [ x , y ] = 1 גרף-ריקי ( 0 , ») } פעולה המחזירה an TRUE הגרף G ריק מקשתות . mnN FALSE- 1 , G מאותחל . x , y הם משתנים מהטיפוס שלם . } ( 1 ) עבור x 0-מ עד n- 1 בצע ( 1 . 1 ) עבור y 0-מ עד « -1 בצע ( 1 . 1 . 1 ) אם צמתים-סמוכים , ( G , x , y ) i אזי החזר . FALSE ( 2 ) החזר . TRUE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר