עמוד:168

4 , 3 סקירת מבני נתונים שונים לייצוג גופים ורשתות בסעיף הקודם למדנו כי מרכיביו של גרף הם קשתות וצמתים , ואילו רשת היא למעשה גרף שהקשתות והצמתים שלו בעלי תכונות . בכדי להשתמש באלגוריתמים לפתרון בעיות זרימה ברשתות , שראינו להן דוגמאות בסעיף , 4 . 1 יש להכיר תחילה מבני נתונים לייצוג גרפים ורשתות . סעיף זה יעסוק במבני ( טיפוסי ) נתונים שונים לייצוג גרפים ורשתות . הגדרה של מבנה נתונים דורשת , בנוסף על המודל המתמטי ( מרכיבי הגרף והרשת ) שסקרנו בסעיף הקודם , מידע על הפעולות שיש לבצע על גרף או על רשת בכדי לבנותם או בכדי להשתמש בהם באלגוריתמים שונים לפתרון בעיות זרימה ברשת . הפעולות הדרושות על-מנת לבנות גרף או רשת או להשתמש בהן הוא הנושא של סעיף 4 . 3 . 1 להלן . 4 . 3 . 1 הפעולות שיש לבצען על גרף ועל רשת כאמור , רשת היא גרף שלצמתים ולקשתות שלו יש תכונות . כלומר , יש לבצע את כל הפעולות הדרושות על הגרף וגם על הרשת . נתחיל אם כן ברשימת הפעולות הדרושות לביצוע על גרף , ובהמשך , נוסיף אליהן את רשימת הפעולות הדרושות לביצוע על רשת . הפעולות הבסיסיות המוגדרות על מבנה הנתונים גרף 1 אתחול גרף . הוספת קשת . הסרת קשת . הוספת צומת . הסרת צומת . בדיקת שכנות ( סמיכות ) של צמתים . איתור צומת . בדיקת גרף ריק . הפעולות הנוספות שתידרשנה לבניית רשת : הוספת קשת משוקללת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר