עמוד:165

א . מצאו את כל הקדקודים בעלי דרגה אי-זוגית . ב . מצאו שני מסלולים המכילים את כל קשתות הגרף כך שכל קשת של הגרף שייכת לאחד המסלולים בלבד . . 3 האם מסלול שאינו פשוט חייב להכיל מעגל ? . 4 ( רשות ) בגרף G יש ר קדקודים , וכל זוג קדקודים שונים מחוברים על-ידי צלע אחת בלבד . א . עבור , « = 4 ציירו את הגרף ומנו את מספר הצלעות . ב . עבור , « = 5 ציירו את הגרף ומנו את מספר הצלעות שבו . ג . הוכיחו כי מספר הצלעות בגרף עם n קדקודים הוא : . 5 שתי קבוצות של תלמידים קיימו ביניהן תחרות דמקה באופן הבא ו כל תלמיד מקבוצה אחת שיחק משחק אחד נגד כל שחקן מהקבוצה האחרת . לא התקיימו משחקים בין שחקנים מאותה קבוצה . א . בקבוצה אחת היו 3 שחקנים , ובקבוצה השנייה 4 שחקנים . . 1 סרטטו את הגרף המתאר את המשחקים בין השחקנים של שתי הקבוצות . . 2 קבעו את הדרגה של כל קדקוד בגרף . . 3 מהו מספר המשחקים שנערכו בתחרות ? ב . בקבוצה אחת היו m שחקנים , ובקבוצה השנייה n שחקנים . . 1 סרטטו גרף דומה לגרף שציירתם בסעיף א . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר