עמוד:164

A- > D < - £ < -C ^ B < -i 4 C <^ A ^> D < -E < ^ C <^ A האם מסלולים אלה מתארים מעגל מכוון , מעגל לא-מכוון או שאינם מתארים מעגל כלל ? 4 . 2 . 4 תרגילים לסיכום סעיף 4 . 2 . 1 נתון הגרף הזה : א . מצאו שני קדקודים בעלי דרגה אי-זוגית . האם יתר הקדקודים בעלי דרגה זוגית ? ב . מצאו מסלול העובר דרך כל קשת פעם אחת בלבד . רמז ? התחילו את הסריקה מהקדקוד . d ג . מצאו מסלול מ- d
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר