עמוד:162

4 . 2 . 2 רשת רשת - ( network ) גרף שבו מיוחסות תכונות לצמתים ולקשתות . ערכי התכונות מבוטאים במספרים הרשומים ליד הקשתות . המספרים המיוחסים לקשת נקראים משקלות . nuipn ( weight ) רשת מכונה גם גרף משוקלל . לכל קשת בגרף ניתן לייחס תכונות ( מספרים , ( אשר מייצגות אותה , כגון מחיר , מרחק , מקסימום כמות הזרם שניתן להזרים מקדקוד אחד לקדקוד אחר וכר . באותו אופן , לכל קדקוד בגרף ניתן לייחס תכונות ( מספרים ) מייצגות , כגון ; קיבולת מקסימלית , קיבולת מינימלית וכוי . בבעיות התובלה שהכרתם בפרק הקודם , נתוני הביקוש וההיצע היו תכונות של צמתים . צומת המקור אופיינה בתכונת ההיצע , ואילו צומת היעד אופיינה בתכונת הביקוש . באיור 4 . 1 מוצגת רשת כבישים . המספרים הרשומים סמוך לכל קשת מציינים את המרחק בין הערים הנמצאות בצמתים שמחברת הקשת , כלומר לכל קשת מיוחסת תכונה - המרחק בין הערים . ללא ציון התכונה היינו מקבלים גרף רגיל ( לא משוקלל ) המורכב מצמתים וקשתות , ללא מספרים . שאלה 4 . 8 מה מיצגת רשת הכבישים ללא המשקלות של הקשתות י שאלה 4 . 9 ציינו שתי דוגמאות נוספות לתכונות שניתן לייחס לקשתות בתוך רשת . רשת היא בעצם גרף משוקלל , לכן כל המושגים שהגדרנו בסעיף הקודם עבור גרף רגיל מתאימים גם עבור רשת . ההבדל בין גרף משוקלל לגרף רגיל הוא שבגרף משוקלל מיוחסות תכונות לקשתות , ואילו בגרף רגיל הקשתות חסרות תכונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר