עמוד:161

בכל סעיף בחר את התשובה הנכונה מבין התשובות שלהלן ? . א . מסלול ב . מסלול פשוט ג . מעגל ד . מעגל פשוט א . [ b , b ) ב . { e , d , c , b ) ג . ( a , d , c , d , e ) ד . Id , c , b , e , d ) ה . { b , c , d , a , b , e , d , c , b ) ו . { b , c , d , e , b , b ) ז . ( a , d , c , b , e ) שאלה 4 . 7 נתון הגרף הזה : א . מצא את כל המעגלים הפשוטים בגרף . ב . מצא את כל המסלולים הפשוטים מ- a . « -ל גרף שלם ( או מלא ) - ( complete graph ) גרף שבו כל קדקוד מחובר לשאר ן קדקוד הגרף . גרף מלא שבו n קדקודים יסומן ב- . K n דוגמה ל ? . K - 4 איור 4 . 12 דוגמה לגרף שלם בעל 4 קדקודים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר