עמוד:159

לדוגמה : באיור 4 . 9 יש מעגל מהקדקוד B ל- , B והמסלול הנו . B- » C- » D- > fi ? . גרף מעגלי ( cycle graph ) הוא גרף שבו יש לפרוות מעגל אחד - ולא , הגרף הוא גרף לא מעגלי . ( acycle ) באיור 4 . 10 מוצגת דוגמה לגרף מעגלי 1 באיור 4 . 11 מוצגת דוגמה לגרף לא מעגלי ו איור 4 . 11 דוגמה לגרף לא מעגלי איור » . 10 דוגמה לגרף מעגלי איור 4 . 9 מעגל בגרף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר