עמוד:155

איור 4 . 4 גרף מכוון הגרף שבאיור 4 . 4 מכיל את קבוצות הצמתים והקשתות האלה ; V = { A , B . CD } E = {< A , B > , < A , C > , < B , D > , < D , C > } בהמשך , המונח גרף יציין גרף לא מכוון בלבד . נתון הגרף . G- { V , E ) מספר הצמתים בגרף מסומן כ- , \ V \ ומספר הקשתות בגרף מסומן כ- . / £ / צומת a סמוך ( או עוקב ) ( adjacent ) לקדקוד b אם יש קשת לא מכוונת בין הקדקוד a לקדקוד , £ > או אם יש קשת מכוונת מהקדקוד b לקדקוד . a בגרף שבאיור : 4 . 4 הצומת B סמוך לצומת A מאחר שיש קשת מכוונת מהקדקוד A לקדקוד . B הצומת C סמוך לצומת A מאחר שיש קשת מכוונת מהקדקוד A לקדקוד C וכר . דרגת הכניסה ( indegree ) של קדקוד - מספר הקשתות הנכנסות לקדקוד . דרגת היציאה ( outdegree ) של קדקוד - מספר הקשתות היוצאות מקדקוד . דרגה ( degree ) של קדקוד - מספר הקשתות הנוגעות בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר