עמוד:153

שימו לב : כל קשת ( הקו המקשר בין שתי צמתים בגרף ) מיוצגת על-ידי שני הצמתים . הזוג ( A , B ) מציין קשת המחברת את הצמתים A . 5-ו הזוג ( C , A ) מציין קשת המחברת את הצמתים . c-1 A שאלה 4 . 1 מה מייצגים הזוגות ( B , D ) ו ?( C £ >) - שאלה 4 . 2 נתון הגרף = (\ , £ ) ס קבעו מהן הקבוצות V ו- E בגרף הזה . שאלה 4 . 3 בנו את הגרף G = ( V , E ) לפי הנתונים האלה ו V = { A , B , C , D , E , F } E = {( A , B ) , ( A , C ) , ( B , D ) , ( C , D \ ( A , F ) , ( B , F ) , ( E , F )} לפי ההגדרה של גרף , גם האיור שלהלן מתאר גרף , אלא שבגרף הזה קבוצת הקשתות ריקה : V = { A , B , C , D ) E =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר