עמוד:152

א . צמתים . למשל , ברשת הכבישים נוצר צומת במקום המפגש של לפחות שני כבישים ו ברשת המים נוצר צומת במקום החיבור של הצינורות ; ברשת הטלפונים , הצומת הוא המרכזייה , כי שם נפגשים קווי הטלפון . ב . קשתות . אמצעי לחיבור שני צמתים . למשל : קטע כביש המחבר שני צמתים הוא קשת ( של רשת הכבישים ) / קטע צינור המעביר מים בין שני חיבורים הוא קשת ( של רשת המים ) וכוי . באופן מופשט ניתן לתאר אפוא כל רשת פיסית כאוסף של צמתים , ואוסף של קשתות המחברות צמתים אלו . תיאור מופשט שכזה של רשת מכונה גרף . 4 . 2 . 1 גרף גרף ( graph ) מורכב מקבוצה סופית לא ריקה של צמתים ( nodes ) או קדקודים ( vertices ) ומקבוצת קשתות ( arcs ) או צלעות . ( edges ) סימון הגרף G = ( V , E ) : כאשר G מציין גרף , V מציין את קבוצת הצמתים ( קדקודים ) E-1 את קבוצת הקשתות ( צלעות . ( להלן איור המתאר גרף איור 4 . 2 G = ( V , E ) rn 1 בגרף = (^ , £ ) ס V = { A , B , CD ) E = {( A , B ) , ( A , Q , ( B , D ) , ( C , D )}

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר