עמוד:148

פירוש המשבצת הריקה ; לא ניתן להוביל סוכר ממפעל מס' 2 למרכז שיווק מס' 4 ( סיבות אפשריות ; אין כביש או מסילת ברזל המקשרים בין שתי הנקודות הללו . ( מטרת התאגיד היא להביא למינימום את עלות התובלה . כיצד ניתן ליישם את אלגוריתם התובלה בבעיה זו ? שאלה 3 . 27 בחברה המתקנת מוצרי חשמל קיימות ארבע דרגות הסמכה של טכנאים : א' , , 'ב ג' . 'ד-ו בחברה זו מועסקים 10 טכנאים בדרגת הסמכה 15 , 'א טכנאים בדרגת הסמכה 20 , 'ב טכנאים בדרגת הסמכה ג' 25-ו טכנאים בדרגת הסמכה . 'ד חברה זו מתקנת תקלות במכשירי חשמל הממוינות לפי חמש דרגות קושי . בממוצע שבועי יש 10 תקלות בדרגת קושי 15 , 1 תקלות בדרגת קושי 30 , 2 תקלות בדרגת קושי 5 , 3 תקלות בדרגת קושי 4 ו- 10 תקלות בדרגת קושי . 5 כל טכנאי מסוגל לתקן את כל סוגי התקלות ( בכל דרגות הקושי , ( למעט טכנאי בדרגת הסמכה א' שאינו מסוגל לתקן תקלה בדרגת קושי . 5 בטבלה שלהלן מוצגים התעריפים לשעת עבודה שהמפעל משלם לכל טכנאי תמורת התיקון של התקלות השונות : כיצד יש להקצות את הטכנאים למשימות התיקון השבועיות כך שסה"כ עלות העבודה תהיה מינימלית ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר