עמוד:142

נוסיף את ערכי ( c tj - u - 7 / 7 r v ? 0 עבור הפתרון החדש בטבלה שלהלן ן טבלת הסימפלקס הכוללת את ערכי וי . ( c tj - u - irc < v j עבור הפתרון החדש הפתרון המתואר בטבלה זו אינו אופטימלי כיוון שקיימים משתנים לא-בסיסיים שערך ה- - V , ) , •» ( c ;;/ - שלילי . המשתנה הנכנס לבסיס יהיה המשתנה הלא-בסיסי x בעל הערך השלילי הגדול ביותר ל- . ( ,-.- « .- ^ . ) =-6 , המשתנה היוצא מהבסיס יהיה המשתנה הבסיסי , x שהוא המשתנה הבסיסי בעל הערך הקטן ביותר מבין התאים התורמים . הפתרון החדש מתואר בטבלה הבאה ; איטרציה שנייה טבלת הסימפלקס לתובלה השלישית , הכוללת את ערכי v ? « ; ) ( c tj -a , v j ) - עבור הפתרון החדש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר