עמוד:138

טבלת הסימפלקס לפתרון ההתחלתי כעת , אנו במצב המאפשר ליישם את מבחן האופטימליות על-ידי בדיקת ערכי ( C jj - Uj - v ) הנתונים בטבלה שלעיל . הואיל ושלושה מערכים אלה הם שליליים . c - « ! -v = 2 c -M - j = 4 21 2 c -M - v = 2 הפתרון הבסיסי האפשרי הנוכחי אינו אופטימלי . לפיכך , עלינו למצוא פתרון בסיסי טוב יותר . איטרציה ראשונה מציאת המשתנה הנכנס לבסיס מאחר ע- ) -ש - דו u . - ד מציין את שיעור השינוי בפונקציית המטרה עם הגידול במשתנה הלא בסיסי ג - ^ הרי שהמשתנה הנכנס לבסיס צריך להיות בעל ( c - u - w שלילי כדי tj i להקטין את סך כול העלות , Z כך שהמועמדים בטבלת התובלה ההתחלתית השלמה של

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר