עמוד:134

עתה הגענו לשלב האחרון שבו הטבלה מכילה רק משבצת פנויה אחת . ההיצע במקור 3 שווה לביקוש ביעד . 340 - 4 נקבע אפוא כי ,. * = 340 ונקבל את הטבלה הסופית . קיבלנו פתרון בסיסי התחלתי . הפתרון הזה כולל את המשתנים ו = 340 : ג x x ; = 220 , x = \ Q , x - 70 , * - 80 , 18 = = 200 , כאשר מחוץ לבסיס נמצאים המשתנים : , x , x , x , x , x , x 32 וערכם הוא . 0 פתרון לשאלה 3 . 15 נתונה הטבלה שלהלן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר