עמוד:132

קיבלנו עתה טבלה מצומצמת יותר ( ללא עמודה , ( 1 אשר הפינה הצפונית-מערבית שלה היא המשבצת המתאימה להקצאה דו ) £ בשורה הזאת ההיצע ( המתוקן ) הוא 10 והביקוש . 80 - נמלא אפוא את מקצת הביקוש בעזרת היתרה ממקור , 1 ונקבע את ההקצאה . 10-ל עתה נסמן קו מעל השורה הראשונה , שהרי מקור 1 התכלה , ואילו את הביקוש בעמודה 2 נתקן . 70-ל הטבלה שתתקבל : בטבלה זו המשבצת הצפונית-מערבית מתאימה להקצאה . x - בשורה זו ההיצע הוא 150 והביקוש הוא . 70 אפשר אפוא לענות על כל הביקוש ? , x = 70 נתקן את מקור 2 . 80-ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר