עמוד:131

נמשיך אפוא לאיטרציה הבאה | נגדיל שוב את ערכם של המשתנים . 1 , , ו- x ביחידה אחת , ואת ערכם של ג ו- , * נקטין ביחידה . נקבל את הטבלה שלהלן ! קיבלנו פתרון בסיסי טוב יותר מהפתרון הלא-בסיסי ( בעל שלושה משתנים השונים מאפס . ( ערך פונקציית המטרה עבור הפתרון הזה הוא . z = 68 : ( הסבירו מדוע פונקציית המטרה ירדה 3-ב בכל איטרציה . ( פתרון לשאלה 3 . 13 השוויון בין ההיצע לביקוש באיטרציה האחרונה של שיטת הפינה הצפונית-מערבית נובע מהעובדה שסכום ההיצעים של כל המקורות שווה לסכום הביקושים של כל היעדים ( בדוגמה של חברת "גלידות אביב - '' . ( 230 , 000 + 550 , 000 = 300 , 000 + 260 , 000 + 220 , 000 = 780 , 000 פתרון לשאלה 3 . 14 נניח לצורך העניין כי הטבלה "מוצפנת' ( זאת אומרת פניה לכיוון צפון . ( במצב זה , המשבצת המתאימה למשתנה ; 61 , היא המשבצת הצפונית-מערבית שבטבלה . בשורה זו ההיצע הוא , 230 ואילו הביקוש הוא . 220 ניתן אפוא לספק את כל הביקוש ליעד 1 על-ידי משאביו של מקור . 1 במקור 1 תהיה יתרה של 10 יחידות . נסמן אם כך 220 כהקצאה המתאימה למשתנה - יד על עמודה 1 נסמן קו , שמשמעותו כי יעד 1 קיבל את מבוקשו 1 את ההיצע של מקור 1 נתקן ל- . 10 כך נקבל את הטבלה הזו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר