עמוד:126

3 , 4 פתרונות לשאלות נבחרות פתרון לשאלה 3 . 1 א . אם הצריכה השבועית של חנות המפעל בתל-אביב תגדל 330 . 000-ל חבילות גלידה , אז כמות הייצור השבועית של המפעלים , שהיא 780 . 000 חבילות גלידה , לא תספק את דרישות הצריכה השבועית של חנויות המפעל שתגיע 810 . 000-ל חבילות גלידה ( יהיה מחסור בגלידה . ( ב . כמות הייצור השבועית של המפעלים יכולה לגדול או לקטון . אם כמות הייצור השבועית הכללית של המפעלים תגדל , אזי יהיה עודף של גלידה שלא ייצרך על-ידי חנויות המפעל . אם כמות זו תקטן , אזי שוב , כפי שמתברר בסעיף , 'א המפעלים לא ייצרו את הכמות הנצרכת על-ידי חנויות המפעל . פתרון לשאלה 3 . 2 לאחר השינויים תיראה טבלת התובלה כך : ( 2 . 3 ) קבע את המשתנה היוצא מהבסיס : זהה את תגובת השרשרת הנדרשת כדי לקיים את האילוצים כאשר המשתנה הנכנס גדל בערכו . מבין התאים התורמים , בחר את המשתנה הבסיסי בעל הערך הקטן ביותר . ( 2 . 4 ) קבע את הפתרון הבסיסי האפשרי החדש : הוסף להקצאה של כל תא מקבל את ערך המשתנה היוצא . החסר את הערך הזה מההקצאה של כל תא תורם . ( 2 . 5 ) חזור לשלב . 2 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר