עמוד:125

סיכום שיטת הסימפלקס לתובלה ( 1 ) שלב האתחול : בנה פתרון בסיסי אפשרי התחלתי לפי שיטת הפינה הצפונית-מערבית ( ראו סעיף . ( 3 . 3 . 1 ( 2 ) השלב האיטרטיבי . ( 2 . 1 ) מבחן האופטימליות : מצא את ערכי 1 ג rrt : על-ידי בחירת השורה בעלת המספר הגדול ביותר של ההקצאות וקביעת « , = 0 עבור שורה זאת , ואז פתור את מערכת המשוואות c = «( ? + u עבור כל ( ij ) שעבודם x ? הוא משתנה ^ ^ בסיסי . אם ( C jj = M ? + \> j ) > 0 לכל i ) שעבורם p ) הוא משתנה לא-בסיסי , אזי ' הפתרון הנוכחי הוא הפתרון האופטימלי , ולכן עצור . אחרת , עבור לשלב . 2 . 2 ( 2 . 2 ) קבע את המשתנה הנכנס לבסיס : בחר את המשתנה הלא-בסיסי x בעל tj הערך השלילי הגדול ביותר ל- . ( c - u + v ) t ; ^ טבלה 3 . 19 תצורה כללית של טבלת הסימפלקס לתובלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר