עמוד:123

ד . זיהוי הפתרון הבסיסי האפשרי החדש זיהוי הפתרון הבסיסי החדש מתבצע פשוט על-ידי הוספת ערך המשתנה היוצא מהבסיס ( לפני כל שינוי שהוא ) להקצאות בכל תא מקבל , והחסרת אותו ערן מההקצאות בכל אחד מהתאים התורמים . בטבלה 3 . 17 ערך המשתנה היוצא מהבסיס 1 . 1 הוא , 220 , 000 כך שבפתרון הבסיסי האפשרי החדש נקבל את השינויים המתוארים בטבלה 3 . 18 ( מאחר = 0-ש -ג איננו משתנה בסיסי בפתרון החדש , אין מציינים את ערכו בטבלה החדשה . ( הפתרון הבסיסי המופיע בטבלה 3 . 18 הוא הפתרון האופטימלי כפי שהראינו בטבלה . 3 . 13 לפיכך , אין צורך לבצע את האיטרציה השנייה . שאלה 3 . 19 להלן פתרון בסיסי אפשרי לבעיית תובלה שנתוניה מוצגים בטבלה הזאת ו טבלה 3 . 18 טבלת הסימפלקס עבור האיטרציה השנייה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר