עמוד:122

לפי תנאי האופטימליות , הכנסתו של x 23 לפתרון הבסיסי החדש תשפר את הפתרון האופטימלי . אם נגדיל את ©• ביחידה ( שינוי זה יסומן ® -ב בתא המתאים , (( 2 , 3 ) עלינו להקטין את x n ואת t- ביחידה , ולהגדיל את r , r ביחידה - בכדי לשמור על אילוצי הביקוש וההיצע . שינויים אלה מסומנים בתאים ® -ב או , 9-ב בהתאמה . ( כאן נוצרה תגובת שרשרת שכן אילוץ הביקוש עבור יעד 1 הופר , וכדי לשמרו נוסיף 1 למשתנה הבסיסי x ונסמן זאת . ® -ב את אילוץ מקור 1 שהופר נתקן על-ידי הפחתת 1 n ממשתנה הבסיס x ונסמן זאת . 0-ב כך גם נתקן את אילוץ יעד 3 שהופר . 13 התוצאה היא שהתאים ( 1 , 1 ) ( 2 , 3 ) -ו הופכים לתאים מקבלים . כל אחד מהם מקבל תוספת הקצאה מאחד התאים התורמים ( 1 , 3 ) . ( 2 , 1 ) -ו תאים אלו מסומנים בטבלה 3 . 17 על-ידי הסימנים © ו- . 0 כל תא תורם מקטין את ההקצאה שלו בערך זהה לערך שבו גדל המשתנה הנכנס לבסיס ( ותאים מקבלים אחרים . ( לכן , התא התורם שיש בו ההקצאה הקטנה ביותר , תא ( 1 , 3 ) במקרה שלנו ( מאחר ש- 220 , 000 < 290 , 000 בטבלה , ( 3 . 16 יגיע ראשון להקצאה אפס כאשר המשתנה הנכנס לבסיס , 23 , A גדל . כלומר , מקבלים ש- * הוא המשתנה היוצא מהבסיס . באופן כללי , ישנה רק תגובת שרשרת אחת ( בכל אחד מהכיוונים ) שאפשר לסיים בה את התהליך בהצלחה וגס לקיים את אילוצי ההיצע והביקוש כאשר מגדילים מאפס את המשתנה הנכנס לבסיס . אפשר לזהות תגובת שרשרת זו על-ידי בחירה מתאימה בין כל התאים המכילים משתנה בסיסי ו תחילה , את התא התורם בעמודה המכילה את המשתנה הנכנס לבסיס , אחר-כך את התא המקבל בשורה המכילה את התא התורם האמור , ובשלב הבא את התא התורם בעמודה שמכילה את התא המקבל האמור , וכך הלאה , עד אשר תגובת השרשרת מניבה תא תורם בשורה המכילה את המשתנה הנכנס לבסיס . כאשר בעמודה או בשורה יש יותר מתא אחד המכיל משתנה בסיסי , יש לבדוק איזה מהם צריך להיבחר כתא תורם או כתא מקבל . ( מכולם , למעט תא כזה , נגיע בסופו של דבר למבוי סתום בשורה או בעמודה ללא תאים נוספים עם משתנים בסיסיים ( . לאחר זיהוי תגובת השרשרת , התא התורם בעל ההקצאה הקטנה ביותר מספק אוטומטית את המשתנה היוצא מהבסיס . ( במקרה שיש יותר מתא תורם אחד עם הקצאה מינימלית , בוחרים אחד מהם באופן שרירותי כתא בעל המשתנה היוצא מהבסיס ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר