עמוד:121

ב . מציאת המשתנה הנכנס לבסיס מאחר 0 ! זז ( c - « - , - מציין את שיעור השינוי בפונקציית המטרה עם הגידול במשתנה הלא בסיסי , x ? הרי שהערך של ( c - u - \< p השייך למשתנה הנכנס לבסיס צריך להיות i ^ ^ שלילי כדי להקטין את סך כול העלות . Z לפיכך , המועמד לכניסה לבסיס בטבלה 3 . 16 הוא ort לו היו מספר מועמדים מבין המשתנים הלא-בסיסיים , היינו בוחרים את המשתנה בעל הערך השלילי הגדול ביותר של ( c - « , - tec למשתנה הנכנס לבסיס . אם כן , במקרה שלנו ^ ייבחר x למשתנה הנכנס לבסיס . ג . מציאת המשתנה היוצא מהבסיס הגדלת המשתנה הנכנס מאפס גורמת לתגובת שרשרת של שינויים במשתנים הבסיסיים ( הקצאות ) האחרים , כדי להמשיך ולקיים את אילוצי ההיצע והביקוש . המשתנה הבסיסי הראשון שמתאפס הוא המשתנה היוצא מהבסיס . המשתנה הנכנס לבסיס , , x יוצר מעגל עם חלק מהמשתנים הבסיסיים ( במקרה שלנו : ג , x x x , x , x 2 / ראו טבלה . ( 3 . 17 טבלה 3 . 17 תגובת השרשרת הנגרמת בעקבות הגדלת המשתנה הנכנס לבסיס , x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר