עמוד:116

נציג פתרון זה בטבלת הסימפלקס לתובלה ו שימו לב , בטבלה 3 . 13 הקפנו בעיגול כל w שהוא משתנה בסיסי ( כלומר שונה מאפס ) י מבחן האופטימליות לבעיית התובלה : פתרון בסיסי אפשרי הוא אופטימלי אם , ורק אס , t rt - u - m > 0 לכל (/ ,. /) שעבורם x y הוא משתנה לא-בסיסי . כלומר , המחירים חייבים להיות אי-שליליים . לפיכך , החישובים היחידים הנדרשים במבחן האופטימליות הם מציאת ערכי v -i u i עבור הפתרון הבסיסי האפשרי הנוכחי , ולאחר מכן חישוב inNn . ( c -u -V j ) ^ ^ ( c tj - it , - v ) -vy צריך להיות אפס עבור כל er שהוא משתנה בסיסי , הרי ש- «; )• «/ מקיימים את מערכת המשוואות . טבלה 3 . 13 טבלת סימפלקס לתובלה ההתחלתית ( לפני קבלת ערכי (( c ; y - u - c

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר