עמוד:114

אם נשנה את המחירים בעמודה 1 על-ידי הפחתת יחידה ( אלף שקל ) מכל מחיר , נקבל את המצב המתואר בטבלה . 3 . 12 תוצאת השינוי היא שהעלות של כל פתרון אפשרי תקטן 220-ב אלף שקל , כיוון שבכל פתרון אפשרי מובילים 220 יחידות לחנות , 1 והמחיר קטן ביחידה ( אלף שקלים . ( ולכן הפתרון האופטימלי נשאר זהה ו x = 120 , x = 80 , x 21 = 100 והשינוי הוא בערך פונקציית המטרה בלבד 4 * 120 + 2 * 80 + 1 * 100 = 740 שקטנה כמובן 220-ב אלף שקל לעומת הערך הקודם . שאלה 3 . 18 שנו את המחירים בשורה 2 של טבלה , 3 . 12 על-ידי הוספת שתי יחידות לכל תא בשורה זו , ובדקו אם הפתרון הבסיסי האופטימלי משתנה . אם הפתרון האופטימלי אינו משתנה , האם יש שינוי בפונקציית המטרה ? מסקנה : נוכל לשנות את המחירים ( בסכום קבוע ) בכל שורה או בכל עמודה , מבלי לשנות את הרכב המשתנים הבסיסיים בפתרון הבסיסי האופטימלי ; השינוי הוא בערך של פונקציית המטרה בלבד . טבלה 3 . 12 שינוי מחיר בעמודה 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר