עמוד:113

ונחשב מחדש את מחירים של המשתנים הלא-בסיסיים . אם מחירו של אחד המשתנים הלא-בסיסיים יהיה שלילי , או אז המשתנה הלא-בסיסי הזה יכול להקטין את פונקציית המטרה ובכך לשפר אותה , כלומר במקרה הזה הפתרון הנוכחי אינו אופטימלי . דרך בדיקה זו היא תקינה כיוון ששינוי המחיר בשורה ( בעמודה ) אינו משנה את הפתרון האופטימלי ( כל שכן את הפתרון האפשרי , ( אלא רק את ערכה של פונקציית המטרה . לדוגמה , נניח כי נתונה בעיית התובלה שנתוניה מוצגים בטבלה 3 . 11 ( המחירים נקובים באלפי שקלים ) שאלה 3 . 17 א . כמה משתנים יש בפתרון הבסיסי לבעיה המתוארת בטבלה ? 3 . 11 ב . כמה פתרונות בסיסיים אפשריים קיימים לבעיה שבטבלה ? 3 . 11 ג . מהו הפתרון האופטימלי ? ד . מהו ערך פונקציית המטרה של הפתרון האופטימלי ? הפתרון האופטימלי במקרה זה יינתן אפוא על-ידי המשתנים הבסיסיים האלה : = 100 x = 1 20 , x = 80 , A ערך פונקציית המטרה האופטימלי הוא 5 * 120 + 2 * 80 + 2 * 100 = 960 טבלה 3 . 11 דוגמה של טבלת סימפלקס לתובלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר