עמוד:112

הסבר : ( 1 ) אתחול האינדקסים / ו- j . 1-ב ( 2 ) שלב איטרטיבי שבו בכל אחת מ- m + n - 1 הלולאות נקבעת ההקצאה של המשתנה הבסיסי x [ ij ] כערך המינימלי מבין ההיצע והביקוש הנתונים . בהתאם מעודכנים האינדקסים , ההיצעים והביקושים שנותרו . שאלה 3 . 16 מהי סיבוביות האלגוריתם של השגרה למציאת בסיס אפשרי התחלתי בשיטת הפינה הצפונית-מערבית ? 3 . 3 . 2 השלב האיטוט » בי לאחר שמצאנו פתרון בסיסי התחלתי , עלינו לבדוק אם הפתרון הזה הוא הפתרון האופטימלי או שניתן לשפרו . א . מכח ; האופטימליות מטרת מבחן האופטימליות היא לבדוק אם קיימת אפשרות לבחור משתנים בסיסיים אחרים המשפרים את פונקציית המטרה . שיפור פונקציית המטרה במקרה של בעיית תובלה הוא הקטנת ערכה . כדי לבדוק את ערכה של פונקציית המטרה , נאפס את מחיריהם של כל המשתנים הבסיסיים , כפי שיוצג בהמשך ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר