עמוד:111

סיכוס הלין כללי לבניית פתרון בסיסי אפשרי ( התחלי ) בשיטת הפינה הצפוניתמערבית : התחלה : בתחילה , כל התאים בטבלת הסימפלקס מועמדים לספק משתנה בסיסי ( הקצאה . ( צעד : 1 מבין התאים שעדיין באים בחשבון , בחר את התא הצפוני-מערבי ; צעד : 2 הקצה את הכמות המקסימלית האפשרית לתא הנבחר ( הצפוני-מערבי . ( כמות זו היא המינימום בין ההיצע לביקוש הנותרים המתאימים לתא זה ? , צעד : 3 בטל את השורה או העמודה ( לפי השארית הקטנה ביותר של ההיצע או של הביקוש , ( שתא זה שייך להן ; צעד : 4 אם נשארה שורה אחת בלבד , או עמודה אחת בלבד , אזי ההליך נשלם על-ידי בחירת כל המשתנים הנותרים , השייכים לעמודה או לשורה הזו , למשתנים בסיסיים עם ההקצאה המתאימה . אחרת -חזור לצעד r * אלגוריתם לשיטת הפיגה הצפונית-מערבית נסיים סעיף זה בהצגת השגרה ו "מצא בסיס התחלתי בשיטת הפינה הצפונית-מערבית' שגרה זו מקבלת כקלט את הפרמטרים האלה ; - //; מספר המקורות n מספר היעדים s [ l .. m ] מערך ההיצעים של המקורות d [ \ .. n ] מערך הביקושים של היעדים השגרה יוצרת מערך דו-ממדי x [ 1 .. 111 , 1 .. 11 ] עבור משתני ההקצאה . השגרה : "מצא בסיס התחלתי בשיטת הפיגה הצפוגית-מערבית" נתון מערך . x [ i , j ] יש להניח כי ערכי המערך x אותחלו כאפסים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר