עמוד:109

שאלה 3 . 13 מהי הסיבה לשוויון בין ההיצע שבמקור 2 לביקוש ביעד 3 בשלב האחרון של פתרון הבעיה בשיטת הפינה הצפונית-מערבית ? קיבלנו פתרון בסיסי אפשרי ( התחלתי . ( הפתרון הזה כולל את המשתנים ; = 220 , 000 = 70 , 000 , x = 260 , 000 , A x = 230 , 000 , A כאשר מחוץ לבסיס נמצאים המשתנים : . 0 x // 7 o : nv \ y , x , A 12 13 פתרון זה עונה על כל אילוצי ההיצע , הביקוש והאי-שליליות , ומחיר התובלה עבורו הוא ו 2 , 410 , 000 ש"ח Z = 2 * 230 , 000 + 3 * 70 , 000 + 5 * 260 , 000 + 2 * 220 , 000 = הבסיס מכיל 4 משתנים וזאת בהתאם לקביעה כי כל בסיס יכיל m + n - 1 משתנים ( בדוגמה . ( 2 + 3-1 = 4 שיטת הפינה הצפונית-מערבית מבטיחה גודל זה , שהרי בכל שלב אנו מוחקים שורה או עמודה , פרט לשלב האחרון שבו נמחקות במקביל השורה והעמודה האחרונות . שאלה 3 . 14 מצאו פתרון בסיסי אפשרי התחלתי בשיטת הפינה הצפונית-מערבית לבעיית התובלה שלהלן : טבלה 3 . 10 הפתרון הבסיסי המתקבל בשיטת הפינה הצפונית-מערבית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר