עמוד:108

בחלק הריק של טבלה זו המשבצת הצפונית-מערבית היא . x בשורה , 2 ההיצע הוא 480 , 000 ובעמודה 2 הביקוש הוא . 260 , 000 לפיכך , ההקצאה המקסימלית לתא זה היא ו . x = 260 , 000 לאחר עדכון ההיצע והביקוש הנותרים נקבל את הטבלה ו עתה הגענו לשלב האחרון , שבו הטבלה מכילה רק משבצת פנויה אחת . ההיצע במקור 2 שווה לביקוש ביעד , ( 220 , 000 ) 3 ולכן XX ) , = 220 , 000 קיבלנו פתרון בסיסי אפשרי . טבלה 3 . 8 שיטת הפינה הצפונית-מערבית - לולאה שנייה טבלה 3 . 9 שיטת הפינה הצפונית-מערבית - לולאה שלישית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר