עמוד:107

לצורך העניין נניח , שהטבלה "מוצפנת" ( כלומר פניה לכיוון צפון . ( במצב הזה המשבצת הצפונית-מערבית בטבלה היא המשבצת המתאימה למשתנה . x המשתנה ^] שייך לשורה 1 ולעמודה . 1 בשורה 1 ההיצע הוא 230 . 000 ואילו בעמודה 1 הביקוש הוא . 300 , 000 לפיכך , ההקצאה המקסימלית למשתנה 7 ( היא . 230 , 000 ההקצאה הזאת כוללת את כל ההיצע / של מקור , 1 ולכן נסמן קו על ההיצע והתאים הנותרים בשורה , 1 שמשמעותו - מקור 1 סיפק את כל כמות הייצור שלו . את הביקוש הנותר של יעד 1 נתקן 70 , 000-ל . ( 300 , 000 - 230 , 000 ) כך נקבל את הטבלה שלהלן ! קיבלנו עתה טבלה ריקה מצומצמת יותר ( ללא שורה , ( 1 אשר המשבצת הצפונית-מערבית שלה היא . x 1 x בעמודה המתאימה לתא זה הביקוש ( המתוקן ) הוא , 70 , 000 ובשורה המתאימה לתא זה ההיצע הוא . 550 , 000 מכאן , ההקצאה המקסימלית לתא זה היא . 70 , 000 הקצאה זאת כוללת את כל הביקוש ( שנותר ) ביעד , 1 70 , 000-ו מתוך ההיצע של מקור . 2 נעדכן את הנתונים להלן . טבלה 3 . 7 שיטת הפינה הצפונית-מערבית - לולאה ראשונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר