עמוד:103

נניח עתה , כי אנו מגדילים ביחידה אחת את ערכם של המשתנים , / -1 A - A שייקראו '' משתנים מקבלים" - ומקטינים ביחידה אחת את ערכם של agr x 21 שיקראו " משתנים . "תורמים שאלה 3 . 10 א . שרטטו את טבלת התובלה של חברת "גלידות אביב" לאחר שינויים אלו . ב . האם הפתרון החדש שנקבל שומר על אילוצי ההיצע והביקוש ? נמקו את תשובתכם . ג . אילו בחרנו להגדיל את המשתנים new . v ולהקטין את המשתנים x ו- * 23 ו האם הפתרון שהיינו מקבלים היה שומר על אילוצי ההיצע והביקוש ? לאחר שינויים אלו אנו מקבלים אפוא פתרון חדש השומר על אילוצי ההיצע והביקוש . פונקציית המטרה משתנה בשיעור הזה : z = \\ - \ 3 + 23 - 2 \ שאלה 3 . 11 מהן האפשרויות שייתכנו עבור השינוי ? A בכל אחת מן האפשרויות , הסבירו אם הפתרון שקיבלנו טוב מקודמו , אם לאו . במקרה ^ -ש הוא חיובי , כלומר הגדלנו את ערכה של פונקציית המטרה ולכן קיבלנו פתרון פחות טוב מהקודם , נחליף את תפקידי המשתנים . x -y x יהיו המשתנים המקבלים , n 21 ולהם נוסיף יחידה , ואילו x ו- ^ יהיו המשתנים התורמים , ומהם נגרע יחידה . כך נקבל A < 0 גם עבור אפשרות זו . z לפנינו אפוא תהליך איטרטיבי המשפר ( או לא ( "מקלקל" את הפתרון המבוסס על הגדלת ערכם של זוג משתנים והקטנת ערכם של זוג אחר . נפעיל תהליך זה פעם אחר פעם עד שאחד המשתנים יקבל את הערך אפס . כלומר נקטין את מספר המשתנים הבסיסיים בפתרון תוך כדי שיפור פונקציית המטרה . ניתן להוכיח כי כאשר נגיע לפתרון עם m + n - 1 משתנים בסיסיים , ייעצר התהליך כיוון שבכל פתרון אפשרי לבעיה עם m + n - 1 משתנים בסיסיים אין מעגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר