עמוד:99

. 1 אילוצי היצע סך כול ההקצאות ממפעל 1 ( ראש-העין ) לחנויות המפעל 1 , 2 , 3 הוא 230 . 000 חבילות גלידה : x \\ + * 12 + * 13 = 230 , 000 סך כול ההקצאות ממפעל 2 ( קריית-גת ) לחנויות המפעל 1 , 2 , 3 הוא 550 , 000 חבילות גלידה = 550 , 000 ל * x 2 l + x + ניתן לייצג את אילוצי ההיצע בנוסח אלגברי מקוצר . למשל , פעולת הסיכום של כל ההקצאות ממפעל , 1 בראש-העין ( האילוץ הראשון , כל JUJHI נכתבת בדרך אלגברית מקוצרת כך : 1 ; = 0 ( 11 + * 12 + * = Z A A 7 = 1 האות היוונית הגדולה £ ( סיגמה ) מציינת פעולת סיכום . הערכים המושווים לאינדקס ( במקרה זה האינדקס הוא האות ( . / מתחת ומעל לסיגמה מציינים את הגבולות שביניהם אנו אמורים לחבר את ערכי ה- x : עבור , / = 1 , 2 . 3 X שאלה 3 . 6 כיצד ננסח את האילוץ השני , פעולת הסיכום של כל ההקצאות ממפעל 2 שבקרייתגת ( כל , lx 2 j -r \ בצורה אלגברית מקוצרת ? ן 1 להבא , בפעולות 0 יכום נשתמש בנו 0 ח האלגברי המקוצר . _ ] ו . 11 אילוצי ביקוש סך כול הביקוש לגלידה בחנות המפעל 1 שבתל-אביב הוא 300 , 000 חבילות ! ,, = 300 , 000 * 11 + * = £ > סך כול הביקוש לגלידה בחנות המפעל 2 שבחיפה הוא 260 , 000 חבילות י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר