עמוד:95

טבלה 3 . 2 מערכת התובלה הנוכחית של חברת "גלידות אביב" במצב התובלה הנוכחי על המובילים להעביר r מהמפעל בראש העי 160 , 000 0 חבילות גלידה לחנות המפעל בתל-אביב 70 , 000-ו חבילות גלידה לחנות המפעל בבאר-שבע . מהמפעל בקריית-גת : 140 , 000 חבילות גלידה לחנות המפעל בתל-אביב , 260 , 000 חבילות גלידה לחנות המפעל בחיפה 150 , 000-ו חבילות גלידה לחנות המפעל בבארשבע . בטבלה זו תא ריק פירושו שאין כלל הובלה ממפעל מסוים ( מקור ) לחנות מסוימת ( יעד . ( למשל , במקרה הזה אין הובלה מן המפעל בראש-העין לחנות המפעל בחיפה . כדי לקבל את מחיר ההובלה על-פי תכנית התובלה הזו , נכפיל בכל תא את ההקצאה בעלות הובלת יחידה ונסכם את המתקבל בכל התאים . נקבל מחיר הובלה כולל שהוא 1 2 , 690 , 000 שקלים 160 , 000 * 2 + 70 , 000 * 5 + 140 , 000 * 3 + 260 , 000 * 5 + 150 , 000 * 2 = מחיר ההובלה הוא אפוא 2 , 690 , 000 ש"ח . כיצד נוכל לבדוק שזהו הפתרון האופטימלי ? עלינו לבדוק אם קיימת תכנית תובלה אחרת , זולה יותר . אם אין תכנית תובלה אחרת , זולה יותר , אזי זהו הפתרון האופטימלי . שאלה 3 . 3 א . חשבו את מחיר ההובלה עבור פתרון התובלה המוצג בטבלה שלהלן ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר