עמוד:93

כמות ייצור אופיינית , כלומר היצע המאפיין את המקור , ולכל יעד כמות ביקוש אופיינית . הובלת יחידת מוצר ממקור מסוים ליעד מסוים כרוכה בעלות נתונה . מטרתנו היא לתכנן את התובלה , ובמילים אחרות , להחליט כמה יחידות מוצר יועברו מכל מקור לכל יעד על-פי אילוצי הייצור והצריכה , כך שנספק את כל הביקוש במחיר הובלה כולל מינימלי . מילון מונחים להלן המונחים הכלליים עבור בעיית תובלה ותרגומם למרכיבי בעיית התובלה של חברת " גלידות אביב '' נתוני הבעיה : . 1 מקורות- שני המפעלים . . 2 יעדים - שלוש חנויות המפעל . . 3 היצע - התוצרת השבועית של כל מפעל . . 4 ביקוש - הצריכה השבועית של כל חנות . . 5 עלויות - מחירי ההובלה של חבילת גלידה מכל מקור לכל יעד . משתני החלטה . . 6 הקצאות - מספר ארגזי קירור ( אלפי גלידות , ( שהוחלט להעבירם מכל מקור לכל יעד . פונקציית מטרה : . 7 מחיר התובלה - סך כול עלויות התובלה של ההקצאות מהמקורות אל היעדים ( שאנו מעוניינים כי יקבלו ערך מינימלי . ( ניתן לרכז את נתוני הבעיה בטבלה אחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר