עמוד:88

. 2 המינימום הוא . 3 3 . המינימום הוא . 2 פתרון לשאלה 2 . 8 . 1 הערך המקסימלי הוא . 6 . 2 הערך המקסימלי הוא . 14 . 3 הערך המקסימלי הוא . 3 פתרון לשאלה 2 . 9 המינימום הוא . 13 פתרון לשאלה 2 . 10 מספר משתני הסרק הוא n ( אם בבעיה המקורית היו < י אי-שוויונים , ( משום שבכל משוואה במערכת המשוואות ישנו משתנה סרק אחד , כך שמספר משתני הסרק הוא כמספר המשוואות . פתרון לשאלה 2 . 11 א . בבעיית תכנון ליניארי בעלת שני משתני החלטה , לפתרון בסיסי אפשרי ייתכנו שניים עד ארבעה פתרונות בסיסיים סמוכים . להזכירכם , פתרון בסיסי אפשרי הוא נקודת חיתוך של שני קווים ישרים המתארים אילוצים על הפתרון . ניתן לנוע לאורך כל אחד משני הישרים עד לנקודת חיתוך סמוכה עם ישר המתאר אילוץ נוסף על הפתרון . במקרים מסוימים , ניתן למצוא נקודות חיתוך משני הכיוונים של הפתרון הבסיסי האפשרי , ולכן נקבל מכל ישר שני פתרונות בסיסיים סמוכים לכל היותר , כלומר שניים עד ארבעה פתרונות בסיסיים סמוכים בסך-הכול . ב . בבעיית תכנון ליניארי בעלת שני משתני החלטה , לפתרון בסיסי אפשרי ייתכנו שני פתרונות בסיסיים אפשריים סמוכים בלבד , משום שעלינו לנוע על הישרים המתארים אילוצים על הפתרון רק בכיוון שבו הם עדיין מהווים את הגבול של תחום הפתרונות האפשריים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר