עמוד:86

2 X + 2 A ' , = Z כאשר Z הוא גובה כלשהו . משוואת הקווים הישרים הללו אכן מקיימות את תנאי ההקבלה , ומשוס כך קיימים פתרונות מרובים למודל התכנון הליניארי . מסקנה -.כאשר היטלי הגובה של פונקציית המטרה מקבילים לקו הישר המתאר את האילוץ על הפתרון בכיוון עלייה או בכיוון ירידה של פונקציית המטרה ( בהתאם לדרישה , ( כל הנקודות הנמצאות על אותו קו ישר , ובתחום הפתרונות האפשריים , הם פתרונות אופטימליים לבעיית ההחלטה . פתרון לשאלה 2 . 4 סוגי הפתרונות האפשריים הם : תחום אפשרי ריק סוג - 1 אין פתרון אפשרי ; תחום אפשרי סופי וחסום סוג - 2 קיים קדקוד יחיד בעל ערך אופטימלי של פונקציית המטרה : סוג - 3 ישנם שני קדקודים סמוכים בעלי ערך אופטימלי של פונקציית המטרה . הפתרונות האופטימליים הם כל הנקודות הנמצאות על הקטע הישר המחבר את שני הקדקודים . תחום אפשרי לא חסום ? סוג - 4 יש קדקוד יחיד בעל ערך אופטימלי של פונקציית המטרה כאשר התחום חסום בכיוון אחד הזהה לכיוון של פונקציית המטרה ( עבור פונקציית המינימום , התחום האפשרי יכול להיות חסום מלמטה ולא חסום מלמעלה , ואילו עבור פונקציית המקסימום , התחום האפשרי יכול להיות חסום מלמעלה ולא חסום מלמטה ) " סוג - 5 ישנם שני קדקודים סמוכים בעלי ערך אופטימלי של פונקציית המטרה ; כאשר התחום חסום בכיוון אחד , הזהה לכיוון של פונקציית המטרה ( עבור פונקציית המינימום , התחום האפשרי יכול להיות חסום מלמטה ולא חסום מלמעלה , ואילו עבור פונקציית המקסימום , התחום האפשרי יכול להיות חסום מלמעלה ולא חסום מלמטה ) ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר