עמוד:83

כמו בדוגמה , 2 . 2 החץ בתחתית האיור מתאר את כיוון העלייה של פונקציית המטרה , וניתן לראות זאת גם על-ידי הגבהים של ההיטלים השונים - גובה ההיטל גדל ככל שמתקדמים של ימינה בכיוון החיובי הציר . ^ על-פי ההיטלים , ניתן לזהות שהערך של פונקציית המטרה עולה כאשר נעים בכיוון החיובי של הציר . X { ניתוח הפתרון ] כיוון שבמודל התכנון הליניארי הנתון נדרשנו למצוא את נקודת המינימום של פונקציית המטרה , הפתרון הוא הנקודה הקיצונית ביותר של תחום הפתרונות האפשריים בכיוון הירידה של פונקציית המטרה . קל לראות כי נקודה זו היא נקודת החיתוך של האילוצים על הפתרון ו X -X <\ 2 i X + 2 X , > 2 לשם מציאת נקודת החיתוך , נבטא את האילוצים על הפתרון בצורת משוואות קו ישר עלידי החלפת סימני האי-שוויון בסימני שוויון , ונבודד את ? . X 2 X = X + \ איור 2 . 13 התחום האפשרי והיטלי הגובה של פונקציית המטרה ( הקווים המקווקוויס )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר