עמוד:82

עתה קיבלנו שתי משוואות עם שני נעלמים , אשר פתרונן הוא ו ערכי פתקציית המטרה בכל אחד מארבעת הקדקודים יתקבלו על-ידי הצבת ערכי X x X - ) המתאימים לקדקוד בפונקציית המטרה . Z = 5 X - ^ 2 נבצע הצבות אלו ונקבל את ערכי פונקציית המטרה האלה : Z = 5 . 1 Z = 15 . 2 Z = 3 . 3 ZJ- A 3 כלומר , הפתרון האופטימלי הוא : Z = - ( בעיית מינימום ) והוא מתקבל בקדקוד . (* , = 3 , * 2 = 0 ) ג . מציאת הפתרון האופטימלי בשיטת היטלי הגבהים - נשרטט את היטלי הגבהים של פונקציית המטרה עבור הגובה : z = 0 0 =-X + SX j כלומר ל X = 5 x x והוספת ההיטלים של קווי הגובה 2 2-ו לאיור תיתן ( התבוננו באיור הבא ) ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר