עמוד:72

מעבר מהפתרון ( 0 , 0 , 2 , 2 ) לפתרון ( 0 , 1 , 1 , 0 ) כרוך בהפיכת המשתנה הלא-בסיסי X למשתנה בסיסי , ובהפיכת המשתנה הבסיסי x למשתנה לא-בסיסי . 190 n D'DDvyrm הלא-בסיסיים בפתרון ב 0 י 0 י הוא כמספר דרגות החופש במערכת המשוואות , ומספר המשתנים הבסיסיים הוא כמספר האילוצים הפונקציונליים . שאלה 2 . 12 ערכו מילון למושגים שהכרנו בסעיף זה . כללו במילון את המושגים : הצורה המורחבת , משתני סרק , משתנים לא-בסיסיים , משתנים בסיסיים , בסיס . 2 . 2 . 2 השלבים של שיטת הסימפלקס עד-כה עסקנו במהותה של שיטת הסימפלקס ולא פירטנו את דרך ביצועם של שלביה השונים . השאלות הבאות נותרו עדיין ללא תשובה מלאה י בשלב האתחול - כיצד נבחר את הפתרון הבסיסי האפשרי ההתחלתי ? בשלב האיטרטיבי : מבחן האופטימליות - כיצד מחליטים שלפתרון בסיסי אפשרי נוכחי אין פתרון בסיסי אפשרי סמוך טוב יותר ? חיפוש אחר פתרון בסיסי אפשרי טוב יותר r כיצד נבחר את כיוון התנועה לגבי הפתרונות הסמוכים ? ( איזה משתנה לא-בסיסי ייבחר למשתנה בסיסי (? היכן מופסקת התנועה ( איזה משתנה בסיסי הופך ללא-בסיסי ?( . כיצד מזהים את הפתרון הבסיסי החדש ? אלה השאלות שנעסוק בהן בסעיף הזה בעזרת הדוגמה שלהלן ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר