עמוד:67

מסקנות לפי תכונה , 1 מספיק לחפש את הפתרון האופטימלי רק בין פתרונות הקדקוד האפשריים ; לפי תכונה - 2 מספרם סופי . תכונה 3 מהווה מבחן אופטימליות נוח . שיטת הסימפלקס משתמשת בשלוש התכונות הללו . השיטה בוחנת רק מספר קטן יחסית של פתרונות אפשריים , ועוצרת בשלב שבו אחד הפתרונות האלה מקיים את מבחן ( תנאי ) האופטימליות . במילים אחרות , השיטה מתקדמת באופן איטרטיבי מהפתרון האפשרי הנוכחי לפתרון אפשרי סמוך טוב ממנו , עד שלא ניתן למצוא פתרון קדקוד אפשרי סמוך טוב יותר . ניתן אפוא לתאר את השיטה כדלקמן י עקרונות שיטת ה 0 ימפלק 0 . 1 שלב האתרוול : מצא קדקוד אפשרי ; . 2 השלב האיטרטיבי : ( חזור על שלב זה כל עוד לא מתקיים תנאי האופטימליות ;( 2 . 1 מבחן אופטימליות : הקדקוד האפשרי הנוכחי הוא אופטימלי , אם אין פתרון קדקוד אפשרי 0 מוך 0 " וב " יותר ; 2 . 2 אם הקדקוד הנוכחי אינו אופטימלי , עב 1 ר לקדקח אפשרי 0 מוך טוב יותר . העקרונות הללו מבטאים את מהות שיטת הסימפלקס . בתיאור המפורט של השיטה שיינתן בשני הסעיפים הבאים , נראה דרך נוחה לבחירת הפתרון החדש , הן בשלב האתחול והן בשלב האיטרטיבי . כדי לממש את השלבים שתוארו בדוגמה 2 . 6 לעיל , נעשים הצעדים המתוארים להלן 1 כדי להקל על המעקב אחר השלבים , נציג באיור הבא את התחום האפשרי של הבעיה בדוגמה , 2 . 6 בתוספת ערך פונקציית המטרה בקדקודיס האפשריים ( המסומנים בעיגול . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר