עמוד:65

ארבעת קווי האילוצים ושש נקודות החיתוך שלהם מודגשים כי הם המפתח לניתוח הפתרון . נגדיר עתה את המונחים הבאים על-סמך הפתרון הגרפי מהסעיף הקודם ו קדקוד ( vertex ) הוא נקודת חיתוך בין משוואות אילוצים . נקודות החיתוך הללו נקראות פתרונות הקדקודים של בעיית התכנון הליניארי . מאחר שפתרונות קדקוד יכולים להיות אפשריים או לא אפשריים , נגדיר ו קדקוד אפשרי ( feasible vertex ) הוא קדקוד שמהווה 9 תרון אפשרי לבעיית התכנון הליניארי . ארבעה מששת הקדקודים באיור 2 . 10 נמצאים בתחום האפשרי . לדוגמה ( 0 , 1 ) הוא קדקוד אפשרי . איור 2 . 10 תחוס הפתרונות האפשריים לבעיה בדוגמה 2 . 2 ( התחום המקווקו )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר