עמוד:61

בניסוח המסקנה לא כללנו את המקרה שבו תחום הפתרונות האפשריים אינו חסום בכיוון הפתרון האופטימלי , משום שהפתרונות של הבעיות האלו אינם מעשיים ( לפחות אחד ממשתני ההחלטה מקבל ערך אינסופי . ( נשים לב כי אם הפתרון האופטימלי נמצא על קדקוד יחיד של תחום הפתרונות האפשריים , אזי מדובר על פתרון יחיד לבעיית התכנון הליניארי , בעוד שבמקרה שבו מספר קדקודים מהווים את הפתרון האופטימלי , אזי קיימים פתרונות אופטימליים רבים . במקרה של בעיית תכנון ליניארי בעלת שני משתני החלטה , קדקוד במישור הוא חיתוך של שתי משוואות אילוצים . במקרה הזה ייתכנו לכל היותר שני קדקודים המהווים פתרון אופטימלי לבעיה , והם יימצאו משני צדדיה של אחת הצלעות של תחום הפתרונות האפשריים . במקרה זה כל הנקודות הנמצאות על הקטע הישר המחבר את שני הקדקודים הן פתרונות אופטימליים לבעיה . שאלה 2 . 4 מהם סוגי הפתרונות האפשריים של בעיית תכנון לינארי בעלת שני משתני החלטה שאלות לתרגול פתרון גרפי שאלה 2 . 5 שרטטו את מערכת האילוצים של בעיה 1 . 12 שבפרק 1 ופתרו אותה באופן גרפי . שאלה 2 . 6 שרטטו את מערכת האילוצים של בעיה 1 . 18 שבפרק 1 ופתרו אותה באופן גרפי . שאלה 2 . 7 פתרו את בעיות התכנון הליניארי שלהלן : . 1 Minimize Z = 3 X , - 1 X 2 Subject to : 1 ) 2 A ' , + X < 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר