עמוד:56

הבעיה היא בעיית מינימום , ואם נתקדם בכיוון הירידה של פונקציית המטרה , נקבל שנקודת הפתרון האופטימלי נמצאת בחלקו השמאלי של תחום הפתרונות האפשריים , כלומר בנקודת החיתוך של האילוצים על משתני ההחלטה ( פתרון יחיד בקדקוד ) ו x { -x < 1 2 x + x > i שהיא הנקודה ו X = - ' 3 X 22 =- 3 איור 2 . 8 היטלי הגובה של פונקציית המטרה ( הקווים המקווקווים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר