עמוד:53

דוגמה - 1 A פתרון גרפי של בעיית תכנון ליניארי בעלת תחום אפשרי לא-חסום נתונה הבעיה הזאת ו Minimize Z = 5 X \ X 2 Subject to : j < 1 -A 1 ) A 2 2 ) 2 A ' j + X > 2 2 3 ) A } > 0 4 ) X > 0 2 שלב ראשון - הגדרת התחום האפשרי נצייר את הצירים X - ) X ( ראו איור . ( 2 . 6 נוסיף את תחום הפתרונות האפשריים על-פי 2 l האילוצים על משתני ההחלטה : איור 2 . 6 תחום הפתרונות האפשריים ( התחום המקווקו . ( התחום אינו חסום מצידו הימני ונמשך לאינסוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר