עמוד:52

ניתוח התוצאה שקיבלנו ו בשני קדקודים ערכה של פונקציית המטרה מקסימלי . במקרה זה קיימים פתרונות מרובים למודל התכנון הליניארי , שערכם הוא Z = A והם מתקבלים על 2 4 הצלע בין הקדקודים O } 2 , X = 0 ) ו- ?( X =- , X = - ) שימו לב , מקדמי פונקציית המטרה והמקדמים של האילוץ הראשון נבדלים זה מזה ביחס של 1 : 2 ( הגרף של פונקציית המטרה מקביל לגרף של האילוץ הראשון . ( הרחבה X , / אפשר להוכיח כי הנקודה שייכת לצלע שבין הקדקודים ו- אם ורק אם - > - / % 7 » % ? 3 4 2 \ I ) עטר . 0 < a < 1 שאלה 2 . 3 מצאו את הפתרון האופטימלי עבור דוגמה 2 . 3 בשיטת היטלי הגובה . בשלוש הדוגמאות של בעיות התכנון הליניארי שפתרנו עד כה באופן גרפי , התחום האפשרי היה תחום חסום : לא תמיד זה המצב . בדוגמה 2 . 4 נראה פתרון גרפי של בעיית תכנון ליניארי שהתחום האפשרי שלה אינו חסום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר