עמוד:51

4 . X > Q 2 שלב ראשון - הגדרת התחום האפשרי האילוצים בדוגמה 2 . 3 דומים לאילוצים בדוגמה , 2 . 2 לכן התחום האפשרי בשתי הדוגמאות זהה ( ראו איור . ( 2 . 5 שלב שני - מציאת הפתרון האופטימלי ארבעת הקדקודים שהוצגו בדוגמה 2 . 2 קיימים גם בתחום האפשרי של דוגמה . 2 . 3 ערכי פונקציית המטרה בכל אחד מארבעת הקדקודים יתקבלו על-ידי הצבת ערכי , A ו- X המתאימים בפונקציית המטרה . Z = 2 X + 2 * 2 ? . נבצע הצבות אלה ונקבל את הערכים המתאימים של פונקציית המטרה . התוצאות מרוכזות בטבלה להלן . איור 2 . 5 תחום הפתרונות האפשריים ( התחום המקווקו )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר