עמוד:48

עבור הגובה שבחרנו קיבלנו משוואת קו ישר , בעל שיפוע השווה ל- . — עתה , כל שעלינו . 3 לעשות הוא לשרטט את קו הגובה המתואר על-ידי משוואת הקו הישר שקיבלנו על השרטוט הקיים . אם נרצה לשרטט קווי גובה נוספים , נוכל לשרטט ישרים נוספים בעלי אותו שיפוע , כלומר , קווים מקבילים לקו הקיים . נשים לב כי אנו עוסקים בבעיות בעלות פונקציית מטרה ליניארית המבוטאת באופן גרפי כמישור משופע . קווי הגובה המתארים מישור משופע הם קווים ישרים מקבילים . באיור 2 . 4 הוספנו קו גובה המתאר את כל הנקודות עבורן ערך פונקציית המטרה הוא .-3 ערך קו הגובה מתקבל על-ידי הצבת זוג ערכים המייצג את אחת הנקודות על קו הגובה . איור 2 . 3 היטל הגובה של פונקציית המטרה עבור Z = 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר