עמוד:47

כלומר , הפתרון האופטימלי הוא Z = 3 והוא מתקבל בקדקוד . { X = 2 , X = 0 ) דרד נוספת למציאת פתרון אופטימלי בדוגמה 2 . 2 התקבל תחום אפשרי בעל מספר קטן של קדקודים . במקרה זה , מספר החישובים הדרוש , עד שנגיע לפתרון האופטימלי , אינו רב , אך כאשר מספר הקדקודים בתחום האפשרי יהיה גדול , יידרשו חישובים רבים ( ככל שיש יותר אילוצים , כך גדל מספר נקודות החיתוך בין משוואות הישרים של האילוצים . ( בסעיף הבא נתאר דרך נוספת , יעילה יותר , למציאת הפתרון האפשרי . נשרטט את היטלי הגבהים של פונקציית המטרה . היטל גובה או קו גובה של פונקציה הוא אוסף כל הנקודות במישור שעבודן ערך פונקציית המטרה קבוע - ממש כפי שמפה טופוגרפית מכילה קווי גובה המבטאים את כל הנקודות השוות בגובהן . שיטת היטלי הגבהים ( או קווי הגובה ) מאפשרת העברת מידע תלת-ממדי באמצעות איור דו-ממדי , שהוא ברוב המקרים נוח יותר לטיפול . המידע מתאר את ערך פונקציית המטרה ( גובה פונקציית המטרה ) במקומות שונים , בתוך תחום הפתרונות האפשריים . כדי להוסיף קווי גובה לתרשים שהתקבל עד כה ( התחום האפשרי , ( נבחר קו גובה מסוים , למשל , קו גובה . 2 קו זה יציין את כל נקודות המישור שעבורן ערך פונקציית המטרה הוא . 2 רצוי שקו הגובה הנבחר יעבור בתוך התחום האפשרי , או קרוב אליו , כדי שניתן יהיה לפתור את הבעיה . בחירת הגובה יכולה להיעשות בדרך של ניסוי וטעייה , ומובטח כי עם צבירת ניסיון מספיק , על-ידי תרגול השיטה , נוכל לבחור את הגובה המתאים ביתר קלות . נציב את הגובה הנבחר בפונקציית המטרה ונקבל משוואת קו ישר עם הנעלמים X > X שהם משתני ההחלטה של הבעיה . משוואת הקו הישר מתארת את הנקודות אשר מעליהן גובה פונקציית המטרה הוא הגובה שהצבנו . עבור הגובה : 7 = 2 2 = 5 X ] + 3 ^ - 7 כלומר ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר