עמוד:46

בתחום האפשרי בדוגמה 2 . 2 קיימים ארבעה קדקודים ו j = 0 , * = 0 . 1 A X { = 2 , X = O . 2 2 | = 0 , * = 1 . 3 A A ' 1 , =- , X 2 2 =- . 4 3 3 הערה : כדי למצוא את נקודת החיתוך בין שני ישרים צריך להשוות ביניהם . למשל כדי למצוא את נקודת החיתוך בין שני הישרים : X = X + 2 2 l X = ^ -+ \ נחבר את שתי המשוואות ונקבל ו l + = 2- * , f ממשוואה זו מתקבל : A } = — 4 ואם נציב את התוצאה במשוואות של הישרים , נקבל . X = - : בכל אחד מארבעת הקדקודים יתקבלו ערכי פונקציית המטרה על-ידי הצבת ערכי X x X -t המתאימים לקדקוד בפונקציית המטרה : z = 5 A '] + 3 X - 7 אם נבצע הצבות אלה , נקבל את הערכים המתאימים של פונקציית המטרה . התוצאות מרוכזות בטבלה להלן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר