עמוד:45

A } > 0 , X > 0 שלב ראשון - הגדרת התחום האפשרי התחום האפשרי של אילוצי האי-שליליות CV , > 0 , A ' > 0 ) הוא כל הנקודות ברבעון 1-ה ( הרבעון הצפוני-מזרחי . ( באיור מופיעים הגרפים המתאימים לאילוצים האחרים . נזכיר כי תחום הפתרונות האפשריים הוא החיתוך של התחומים המתאימים לכל אחד מן האילוצים על משתני ההחלטה , והוא מתואר על-ידי השטח המקווקו באיור . בדוגמה זו מתקבל תחום אפשרי חסום . שלב שני - מציאת הפתרון האופטימלי אפשר להוכיח כי הפתרונות האופטימליים של בעיית תכנון ליניארי בשני משתנים , בעלת תחוס פתרונות אפשריים חסום ולא ריק , נמצאים על קדקוד אחד או על צלע המחברת שני קדקודים סמוכים של תחום הפתרונות האפשריים . נבדוק אס כן את ערכי פונקציית המטרה בכל הקדקודים של התחום האפשרי ונמצא היכן ערכה הוא הגבוה ביותר . אייר 2 . 2 תחוס הפתרונות האפשריים ( התחום המקווקו )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר