עמוד:44

. 1 הגדרת התחום האפשרי . . 2 מציאת פתרון אופטימלי . שלב ראשון - הגדלת התחום האפשרי הקטע המודגש על ציר x מתאר את תחום הפתרונות האפשריים הנתון על-ידי האילוצים על משתני ההחלטה . כלומר , הערכים של X ] בתחום זה מקיימים את האילוצים של הבעיה . התחום האפשרי המתקבל במקרה זה הוא . / 7 י 0 « חסום ( תחום סופי . ( שלב שני - מציאת הפתרון האופטימלי באיור מופיע ישר המתאר את פונקציית המטרה . Z = 3 ^ - 5 עלינו למצוא את הנקודה בתחום 1 < J } < 3 שבו מקבלת פונקציית המטרה את ערכה המקסימלי . באמצעות התיאור הגרפי קל לראות כי נקודה זו היא הנקודה הימנית ביותר בתחום הפתרונות האפשריים , כלומר הנקודה . * , = 3 קיבלנו פתרון אופטימלי יחיד בקדקוד התחום האפשרי ( בקצה התחום האפשרי . ( שאלה 2 . 1 מהו הפתרון האופטימלי של הבעיה שהוצגה בדוגמה , 2 . 1 אם עלינו למצוא את נקודת המינימום של פונקציית המטרה כפוף לאותם האילוצים ? כאשר יש בבעיה שני משתני החלטה , התהליך דומה . בדוגמה 2 . 2 נתונה בעיית החלטה בעלת שני משתני החלטה , המתאימה למודל תכנון ליניארי . דוגמה - 1 , 1 פתרון גרפי לבעיית תכנון ליניארי בעלת שני משתני החלטה נתונה הבעיה הזו ו Maximize Z = 5 ^ 1 + 3 X - 7 Subject to : X j + X < 2 X + 2 X < 2 X 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר